TITJUR Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 26. maja 2005. # Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki. # Neizpolnitev obveznosti države - Ukrepi z enakim učinkom - Predhodni postopek pridobitve dovoljenja za osebni uvoz zdravil - Zdravila za uporabo v humani medicini - Homeopatska zdravila. # Zadeva C-212/03. Komisija proti Franciji