Kommissionens förordning (EG) nr 925/2008 av den 19 september 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2008 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007