Uredba Komisije (ES) št. 925/2008 z dne 19. septembra 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca septembra 2008 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007