Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 925/2008 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2008 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007 για το κρέας πουλερικών