Kommissionens forordning (EF) nr. 925/2008 af 19. september 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af september 2008 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007