Регламент (ЕО) № 925/2008 на Комисията от 19 септември 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо