Sag T-417/04: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 12. marts 2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — forordning (EF) nr. 1429/2004 — landbrug — fælles markedsordning for vin — ordning for anvendelse af navne på druesorter eller synonymer herfor — tidsmæssig begrænset anvendelse — søgsmål anlagt af en regional eller lokal myndighed — personer, der er individuelt berørt — afvisning)