Pisno vprašanje E-4069/07 vlaga Ivo Belet (PPE-DE) za Komisijo. Prevoz živali