2007/865/ES: Odločba Komisije z dne 20. decembra 2007 o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorju mesa na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6494) (Besedilo velja za EGP )