Zadeva C-302/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo VAT and Duties Tribunal, London (Združeno kraljestvo) 29. junija 2007 – J D Wetherspoon PLC proti The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs