Pisno vprašanje E-5546/09 vlaga Nessa Childers (S&D) za Svet. Stanje starih gozdov