Pisno vprašanje P-0573/08 vlaga Andrea Losco (ALDE) za Komisijo. Kriza zaradi neplačanih dolgov na kreditnih karticah