Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1876/2006 z dne 18. decembra 2006 o začasnem in trajnem dovoljenju za nekatere dodatke v krmi ( UL L 360, 19.12.2006 )