Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2120 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1033/2006 glede določb iz člena 3(1) (Besedilo velja za EGP )$