Sodba Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 10. septembra 2008. # Louis M. Gerson Co., Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT). # Znamka Skupnosti - Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti - Delno rumen barvni filter - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94. # Zadeva T-201/06. TITJUR Gerson proti OHMI (Filtre à peinture en partie de couleur jaune)