Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.4005 – Ineos/BP (Innovene)) Besedilo velja za EGP.