Pisno vprašanje E-0360/09 vlaga Roberta Angelilli (UEN) za Komisijo. Podatki o izrabi sredstev iz programa Inteligentna energija – Evropa s strani občine Pesaro (Italija)