Uredba Komisije (ES) št. 2092/2004 z dne 8. decembra 2004 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za posušeno goveje meso brez kosti s poreklom iz Švice