Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2092/2004 2004 m. gruodžio 8 d. nustatantis išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles