POROČILO o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) Odbor za pravne zadeve Poročevalec: Jean-Marie Cavada