Sklep Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 3. novembra 2008. # Union nationale de l’apiculture française in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Ničnostna tožba - Direktiva 91/414/EGS - Fitofarmacevtska sredstva - Direktiva 2007/52/ES - Neobstoj posamične zadevnosti - Nedopustnost. # Zadeva T-403/07. Union nationale de l'apiculture française in drugi proti Komisiji TITJUR