Pisno vprašanje P-0448/08 vlaga Georgios Papastamkos (PPE-DE) za Komisijo. Politika Evropske unije na področju biogoriv