Pisno vprašanje E-005127/11 Pino Arlacchi (S&D) za Komisijo. Oliveto Citra