2008/981/ES: Odločba Komisije z dne 5. decembra 2008 o podaljšanju odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 91/440/EGS in Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta, odobrenih Irski in Združenemu kraljestvu glede Severne Irske (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7703)