Pisno vprašanje E-5826/08 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Porazdelitev državnega oglaševanja v tiskanih medijih v Grčiji