Sprawa T-359/19: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2019 r. — Daimler/Komisja