Odločba Komisije z dne 24/11/2005 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.3944 - BEHR / HELLA / JV) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)