Nařízení Komise (ES) č. 141/2006 ze dne 26. ledna 2006 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v lednu 2006 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 992/2005