Pisno vprašanje E-6333/09 vlaga Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) za Komisijo. Prenos Direktive 123/2006/ES o storitvah na notranjem trgu v različnih državah članicah