Pisno vprašanje E-0863/09 vlaga Michael Cramer (Verts/ALE) za Komisijo. Razširitev pristanišča Freeport na Malti – uporaba direktive 2002/49/ES