Poziv norveške vlade glede Direktive 94/22 ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov — Poziv k oddaji vlog za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje nafte v norveškem epikontinentalnem pasu — Devetnajsti razpis za izdajo dovoljenj