Pisno vprašanje P-6201/08 vlaga Jim Higgins (PPE-DE) za Svet. Beloruska vlada omejuje svobodo potovanja