Pisno vprašanje E-2332/04 predložil Rolandas Pavilionis (UEN) za Komisijo. Potreba po jezikovni reformi na podlagi uporabe besede euro in subsidiarnost