Pisno vprašanje P-4088/06 vlaga Cristiana Muscardini (UEN) za Komisijo. Nasilje nad mladoletniki v Belorusiji