Pisno vprašanje E-6610/07 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Obdelava odpadkov, preden se odložijo na odlagališča