Pisno vprašanje E-5281/06 vlaga Ilda Figueiredo (GUE/NGL) za Komisijo. Zaščita delovnih mest