Zadeva F-49/07: Tožba, vložena 23. maja 2007 – R proti Komisiji