Pisno vprašanje E-5151/09 vlaga Judith Sargentini (Verts/ALE) za Svet. Varnostne razmere v Somaliji