TITJUR Sodba Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 13. septembra 2005. # Sonja Hosman-Chevalier proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Uradniki - Plačilo - Izselitveni dodatek - Člen 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Pojem "dela, opravljena za drugo državo". # Zadeva T-72/04. Hosman-Chevalier proti Komisiji