Zadeva T-250/08: Tožba, vložena 18. junija 2008 – Batchelor proti Komisiji