Državna pomoč – Nemčija – Državna pomoč št. C 2/09 (prej N 221/08 in N 413/08) – člen 1(19) in člen 4 Zakona o posodobitvi splošnih pogojev za kapitalske naložbe ter člen 1(20) Zakona – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES (Besedilo velja za EGP)