Zadeva C-527/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 19. oktobra 2020 – PJ/Deutsche Lufthansa AG