Tiesas spriedums (otrā palāta), 2020. gada 16. jūlijs.