/* */

Pisno vprašanje E-5347/09 vlagajo Potito Salatto, Licia Ronzulli in Alfredo Antoniozzi (PPE) za Svet. Nasilje v Sudanu