Zadeva C-462/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 25. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Hamburg – Nemčija) – Tänzer & Trasper GmbH/Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Uredba (ES) št. 110/2008 – Žgane pijače – Opredelitev, opis, predstavitev, označevanje in zaščita geografskih označb – Priloga II, točka 41 – Jajčni liker – Opredelitev – Izčrpnost dovoljenih sestavin)