Asia T-619/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.7.2020 – KF v. EUSK (Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne – EUSK:n henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Unionin tuomioistuinten toimivalta – Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Päätös aloittaa kantajaa koskeva hallinnollinen tutkinta unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi – Virkamiehen etujen vastainen toimi – Vaatimus koron maksamisesta määrälle, jonka unionin yleinen tuomioistuin velvoitti maksamaan vahingonkorvauksena – Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan d alakohta – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)