Cauza T-183/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Portugalia/Comisia ( FEOGA — Secțiunea Garantare — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — In textil — Eficacitatea controalelor )