Sag T-183/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 30. september 2009 — Portugal mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra fællesskabsfinansiering — spindhør — effektiv kontrol)