Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen