Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen